Förmedling av tolk- & översättningsuppdrag

Gävleborgs Tolkservice AB

Tolk


Tolken finns lika mycket till för den enskilda privatpersonen som för den professionella tolkanvändaren så att rätts- och patientsäkerheten garanteras.

Översättning


Behöver du få dokument, information eller annat översatt till eller från svenska så kan du med förtroende vända dig till oss. 

Språklista

​​​​​​​
Gävleborgs Tolkservice AB tillhandahåller tolkar på plats, via skärm och/eller via telefon på en mängd olika språk.
​​​​​​​

Om oss


Gävleborgs Tolkservice AB (GTS) förmedlar tolk- och översättningsuppdrag dygnet runt med hög tillgänglighet då vi är nåbara på samma telefonnummer dygnet runt.

GTS har lång erfarenhet inom branschen och vi arbetar målmedvetet med att underlätta kommunikation, både muntligt och skriftligt.

GTS etablerades i Gävle 1 november 2008 av bl.a. Tuula Seliö som redan då hade ca 25 års erfarenhet från Gävle Kommuns tolkförmedling. All förmedlingspersonal har utbildning genom Tolkservicerådet och flera års erfarenhet.

Vi förmedlar tolk- och översättningsuppdrag till både offentlig och privat verksamhet. Vänd er till oss med förtroende då ni behöver anlita tolk eller översättare - varje uppdrag - stort som litet - hanteras effektivt och kvalitetssäkert. 

GTS är medlemmar i Tolkservicerådet, en rikstäckande branschorganisation för tolk- och översättningsförmedlingar som värnar om och aktivt arbetar för kvalificerad tolkservice. TSR har tagit fram yrkesetiska riktlinjer samt rekryteringstest och kunskapstester.

GTS är kvalitets- och miljöcertifierad enligt FR2000 Verksamhetsledning som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Certifieringen innebär en årlig revision av oberoende revisor. I kvalitetsarbetet ingår avvikelsehantering och uppföljning.

Vi har ett dokument "Bestämmelser om samarbete" som ligger till grund för tolkarnas ersättningar mm som skrivs om varje år tillsammans med uppdragstagarna. Vi har ansvars- och olycksfallsförsäkring som omfattar uppdragstagare under våra uppdrag.