Tolk

Tolk behövs i olika sammanhang och det är viktigt för alla parter att tolkningen utförs på ett professionellt sätt. Tolken finns lika mycket till för den enskilda privatpersonen som för den professionella tolkanvändaren så att rätts- och patientsäkerheten garanteras. Vår uppgift är att förmedla en tolk som motsvarar de behov du och din klient har.

Förvaltningslagen, § 13 gäller både tolkning och översättning:

"En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.
"

Socialstyrelsen har kommit med en rapport om tolkning och resultaten visar att samtliga undersökta verksamheter använder minderåriga barn och/eller andra anhöriga istället för tolk i vissa situationer vilket inte är lämpligt. 

För att samarbetet under tolkuppdraget ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att alla parter har kunskaper i tolkningsteknik och känner till tolkens yrkesregler.​ Vi kommer gärna ut till er och informerar om ”Tala genom tolk”, ni kan själv bestämma hur lång tid ni kan avvara.

Vi erbjuder även skärmtolkning via t ex Teams, Skype, Googlemeet och Zoom. 
Avbokningregler
Om avbokning sker senare än 24 timmar innan uppdraget debiteras kostnad för bokad tid och ev. redan betalda resekostnader. ​​​​​​​(tiden beräknas på kontorstid, 08:00-17:00 vardagar)


Boka tolk hos oss!

Boka gärna via Taqsweb.se men det går bra även via telefon, e-post eller brev
​​​​​​​
Telefon
026-10 60 25 dygnet runt, bemanning på kontoret vardagar kl 08:00-16:00. Alltid personlig service.
E-post
info@gavleborgstolkservice.se (läses kontorstid)

Boka tolk via Taqsweb.se
Kontakta oss om du vill beställa via vår websida så hjälper vi dig med inloggningsuppgifter och att komma igång. 

Här kommer några tips

 • Planera tidsåtgången för samtalet - om du behöver dra över den bokade tiden kan tolken bli försenad från nästa uppdrag, fråga om tolken har möjlighet att fortsätta tolka övertid, vänd dig annars till tolkförmedlingen för att ev boka en ny tolk
 • Ge tolken tid att presentera sig före samtalet
 • Ha ögonkontakt med och tala direkt till din klient, inte till tolken
 • Tala i jag-form
 • Prata inte för länge utan uppehåll. Undvik långa meningar, svåra ord, dialektala uttryck och facktermer
 • Kontrollera att du och din klient uppfattar varandra riktigt
 • Låt tolken tala till punkt. Avbryt bara om du är osäker på att allt som sägs verkligen tolkas eller om tolken och klienten sinsemellan för ett samtal som du står utanför
 • Tolkens uppgift är att tolka och inte att delta aktivt i samtalet, fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan
 • Anhöriga, bekanta och barn kan vara med som stöd till klienten i samtalet men ska inte anlitas som tolk

Speciellt vid telefontolkning

 • För bästa ljudkvalitet använd en högtalartelefon
 • Informera tolken om vilka som ska delta i samtalet och ta på dig rollen som samtalsledare
 • Meddela tolken om tolkningen blir försenad eller om denne inte behövs
 • En telefontolkning kan också vara ett trepartssamtal, där tolkanvändaren ringer upp både patienten/klienten och tolken

Meddelandeservice

Behöver du komma i kontakt med en person som inte talar svenska - anlita vår meddelandeservice, skriv den text du vill att en tolk läser upp för din klient/patient och skicka kontaktuppgifter till oss så framför vi meddelandet

Återkoppling

Vi värnar om att de tolkar vi anlitar har ett professionellt förhållningssätt och bra bemötande under sina tolkuppdrag.
Vi tar tacksamt emot synpunkter från er om de uppdrag vi förmedlat. Fyll gärna i här nedan.