Våra kunder

Våra kunder finns till största delen inom offentlig verksamhet. Vi anlitas också väldigt ofta av advokatbyråer, privata hvb-hem, andra både stora och små privata företag samt även privatpersoner.

Inom den offentliga sektorn styrs de flesta kunderna av upphandlingsavtal. Gävleborgs Tolkservice AB deltar med anbud i de upphandlingar där vi ser att vi har möjlighet att leverera det som efterfrågas.
Våra kunder finns utspridda över hela landet och vi tar gärna emot beställningar från både gamla och nya kunder.

Kontakta oss gärna!